B10I6548

Athlete Profile

Thomas KUUS

Thomas kuus
Flag of Netherlands
Thomas kuus
  • 01/04/1996
  • Netherlands

Latest Results

2020 European Rowing Championships

Race PR3 Mixed Coxed Four (X1) +
Class PR3 Mix4+
Country NED
Rank 5
Final Time 00:07:29.14
Race PR3 Mixed Coxed Four (FA) +
Class PR3 Mix4+
Country NED
Rank 5
Final Time 00:07:32.88
Class Country Race Rank Time
PR3 Mix4+ NED PR3 Mixed Coxed Four (X1) 5 07:29.14
PR3 Mix4+ NED PR3 Mixed Coxed Four (FA) 5 07:32.88

Latest Results

2019 World Rowing Championships

Race PR3 Mixed Coxed Four (H2) +
Class PR3 Mix4+
Country NED
Rank 5
Final Time 00:07:37.09
Race PR3 Mixed Coxed Four (R2) +
Class PR3 Mix4+
Country NED
Rank 3
Final Time 00:07:35.08
Race PR3 Mixed Coxed Four (SA/B 2) +
Class PR3 Mix4+
Country NED
Rank 6
Final Time 00:07:29.82
Race PR3 Mixed Coxed Four (FB) +
Class PR3 Mix4+
Country NED
Rank 5
Final Time 00:07:55.50
Class Country Race Rank Time
PR3 Mix4+ NED PR3 Mixed Coxed Four (H2) 5 07:37.09
PR3 Mix4+ NED PR3 Mixed Coxed Four (R2) 3 07:35.08
PR3 Mix4+ NED PR3 Mixed Coxed Four (SA/B 2) 6 07:29.82
PR3 Mix4+ NED PR3 Mixed Coxed Four (FB) 5 07:55.50

Thomas kuus in News

Thomas kuus Media